Tag: vắc xin Việt

Vắc xin Việt đã rất gần

TTO - Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh quốc gia đã thông qua báo cáo đánh giá giữa kỳ vắc xin Nano Covax và báo cáo cuối sau khi chỉnh sửa hoàn tất đã nộp lại hội đồng ngày 25-8 - một dấu mốc quan trọng của quá trình bào chế vắc xin nội.