Thứ 3, ngày 4 tháng 8 năm 2020

  • Kinh tế Việt Nam 2017: chỉ tiêu và nỗi ưu tư nội lực

    Kinh tế Việt Nam 2017: chỉ tiêu và nỗi ưu tư nội lực

    TTCT - Theo báo cáo mới đây của Chính phủ tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV, tất cả 13 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của năm 2017 đều đạt và vượt. Mặc dù nhóm chỉ tiêu về kinh tế đã phản ánh được phần lớn bức tranh, một số chỉ số khác cũng cần được đánh giá để có được chính sách phù hợp, hướng đến phát triển bền vững, dựa vào nội lực là chính trong trung và dài hạn.