Tag: Used To Be Young

"Tôi biết mình từng điên rồ. Hỗn loạn, nhưng trời ơi, cũng thật vui. Tôi biết mình từng hoang đàng, đó là vì tôi từng thanh xuân" - Miley Cyrus viết trong điệp khúc của bản ballad mới Used To Be Young.