Tag: Ước vọng cho học đường

Giáo sư Huỳnh Như Phương: 'Dạy văn ở phổ thông chủ yếu là dạy người'

TTO - Nghĩ về văn chương đồng thời nghĩ về nghề giáo, giáo sư Huỳnh Như Phương cho rằng học văn ở bậc phổ thông là học làm người, học làm giàu tâm hồn và trí tuệ. Do đó, dạy văn ở phổ thông chủ yếu là dạy người, dạy văn ở đại học chủ yếu là dạy nghề.

Ước vọng cho học đường

TTO - Ước vọng cho học đường - những bài viết về giáo dục là nhan đề khiêm tốn cho cuốn sách bàn về giáo dục đầy trí tuệ và tâm huyết của GS Huỳnh Như Phương.