Tag: Ước vọng cho học đường và câu chuyện học văn

Học văn là học tha nhân và chính ta

TTO - Kiến văn sâu rộng, tấm lòng ưu tư về giáo dục, văn học của một trí thức đồng hành với văn học - văn hóa gần nửa thế kỷ, GS Huỳnh Như Phương có chia sẻ ý nghĩa trong cuộc trò chuyện với chủ đề "Ước vọng cho học đường và câu chuyện học văn".