Tag: Ủng hộ thực phẩm hỗ trợ chống dịch

Mondelez Kinh Đô ủng hộ hơn 5 tỉ đồng hàng thực phẩm hỗ trợ chống dịch

Trong tháng 5, 6 vừa qua, công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã ủng hộ 2.300 thùng sản phẩm trị giá hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19: Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nội và TP.HCM.