Tag: ủng hộ bệnh nhi

Hội chợ đồ cũ hỗ trợ bệnh nhi

Vide-Grenier Solidaire - hội chợ đồ cũ từ thiện tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF) hỗ trợ bệnh nhi Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM diễn ra ngày 9-12.