Tag: UAE lắp 'cây ATM' bánh mì miễn phí cho người nghèo

UAE lắp 'cây ATM' bánh mì miễn phí cho người nghèo

Khi chi phí sinh hoạt tăng cao, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã triển khai chương trình phân phát bánh mì miễn phí cho người nghèo tại thủ đô Dubai.