Tag: TVP Food

Bánh mì TVP Food tham gia Lễ Hội Bánh Mì Việt Nam

Sau thành công của Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần 1 - năm 2023, Lễ hội Bánh mì lần 2 - năm 2024 trở lại từ ngày 17 đến 19-5 tại công viên Lê Văn Tám (TP.HCM) với chủ đề "Bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới".