07/03/2011 01:01 GMT+7

Tuyển sinh thạc sĩ 1-2 lần/năm

 (Theo Bộ GD-ĐT)
 (Theo Bộ GD-ĐT)

TT - Bộ Giáo dục và đào tạo vừa ban hành thông tư về quy chế đào tạo thạc sĩ. Thông tư quy định như sau:

1. Về thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ:

- Đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện từ 1-2 năm học đối với người có bằng tốt nghiệp đại học.

+ Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học có thời gian đào tạo từ năm năm trở lên, thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ tối thiểu là một năm học.

+ Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học có thời gian đào tạo từ bốn năm rưỡi trở xuống, thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là một năm rưỡi đến hai năm học.

2. Việc thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được tổ chức 1-2 lần/năm; các môn thi tuyển gồm: môn ngoại ngữ, môn cơ bản, môn cơ sở của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo. Đối với môn ngoại ngữ, thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định môn ngoại ngữ trong tuyển sinh và trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển theo từng ngành hoặc chuyên ngành đào tạo. Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành ngoại ngữ phải dự thi ngoại ngữ thứ hai.

3. Về điều kiện dự thi: Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây:

a. Về văn bằng:

+ Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.

Riêng đối với ngành ngoại ngữ, nếu người dự thi đăng ký theo ngành ngoại ngữ đúng với bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức giáo dục thường xuyên thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc ngành ngoại ngữ khác;

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định nội dung kiến thức học bổ sung cho từng đối tượng dự thi.

Danh mục các ngành phù hợp và các ngành gần được dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đối với từng ngành hoặc chuyên ngành do cơ sở đào tạo xác định trong hồ sơ đăng ký nhận nhiệm vụ hoặc hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể về điều kiện văn bằng cho từng ngành, chuyên ngành đào tạo của cơ sở đào tạo.

b. Về thâm niên công tác chuyên môn:

Tùy theo yêu cầu của từng ngành, chuyên ngành đào tạo, thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể về thâm niên công tác chuyên môn cho từng ngành hoặc chuyên ngành đào tạo của cơ sở đào tạo.

c. Có đủ sức khỏe để học tập.

d. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.

4. Về áp dụng quy chế đối với chương trình và tổ chức đào tạo:

+ Đối với các khóa tuyển sinh từ kỳ thi tháng 9-2010 trở về trước áp dụng chương trình đào tạo và hình thức đào tạo quy định tại quyết định 45/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 5-8-2008 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo sau đại học;

+ Đối với học viên tuyển sinh từ kỳ thi tháng 8-2011 trở đi áp dụng chương trình đào tạo quy định tại thông tư này; đối với học viên tuyển sinh năm 2011, 2012 tùy theo điều kiện, cơ sở đào tạo có thể áp dụng hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ hoặc theo niên chế.Từ năm 2013, các cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng hình thức đào tạo quy định tại khoản 2 điều 24 của thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT.

Thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4-2011.

 (Theo Bộ GD-ĐT)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên