Tag: tuyển nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng trả lời về bất cập trong tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự

Bộ Quốc phòng cho hay luật quy định tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự "là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động" nhưng chưa cụ thể, chi tiết, dẫn đến không thống nhất khi thực hiện.

Bộ Quốc phòng đề xuất sửa Luật nghĩa vụ quân sự

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo trình Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trong đó có nghiên cứu, sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự 2015.