Tag: tuyến hai quốc gia sáu điểm đến

Sản phẩm du lịch Việt đã đủ thu hút khách Trung Quốc?

Từ ngày 15-3, các tour đoàn cho khách Trung Quốc tại Việt Nam bắt đầu được triển khai trở lại. Chúng ta cần tự làm mới mình, xây dựng các tour, tuyến du lịch ấn tượng hơn để phục vụ thị trường khách du lịch lớn này.