Tag: tuyển dụng IT

Báo cáo thị trường IT 2020: Ngành IT khôi phục trạng thái

Mới đây nhất, nền tảng tuyển dụng IT TopDev vừa phát hành báo cáo thị trường IT nửa đầu năm 2020, đánh giá toàn bộ thị trường Công nghệ thông tin Việt Nam hậu đại dịch COVID-19 cũng như nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.