Tag: tuyển dụng cộng tác viên

Vietcombank Tân Định tuyển dụng

Vietcombank Chi nhánh Tân Định, với tổng nguồn vốn và dư nợ trên 30.000 tỉ đồng và lợi nhuận 2021 dự kiến trên 600 tỉ đồng.

Vietcombank chi nhánh Thủ Đức tuyển dụng cộng tác viên

Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Vietcombank Chi nhánh Thủ Đức cần tuyển dụng Cộng tác viên vào làm việc tại Chi nhánh (địa điểm làm việc: Quận Thủ Đức, Quận 9)