Tag: tuyên bố phản đối Trung Quốc

Hội Luật gia sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc

TTO - Hơn 46.000 luật gia yêu nước sẵn sàng cùng Chính phủ chuẩn bị hồ sơ pháp lý cần thiết, kiên quyết không để chủ quyền thiêng liêng của đất nước bị xâm phạm - Tuyên bố của Hội luật gia VN khẳng định.