Tag: Tuyên bố chung Việt - Mỹ

Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam, Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Tuyên bố chung có niềm tin Việt Nam và Mỹ sẽ cùng nhau hiện thực hóa nguyện vọng của người dân hai nước.