Tag: tượng Trịnh Công Sơn ở Huế

Gia đình Trịnh Công Sơn phản hồi về tượng Trịnh Công Sơn đi giày lười và ngồi chữ ngũ ở Huế

Tạo hình tượng Trịnh Công Sơn ở Huế bị chê không giống nhạc sĩ, gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói gì?