Tag: Tượng đài cùng Thắng

Cô gái chạy trong mưa ở SEA Games 32 được lưu danh vào Tượng đài Cùng Thắng

Các vận động viên xuất sắc có đóng góp quan trọng vào thành công của Campuchia ở SEA Games 32 sẽ được lưu danh vào Tượng đài Cùng Thắng ở Phnom Penh.