Tag: Tuổi Trẻ Xuân 2021

Bìa Tuổi Trẻ Xuân 2021 - Tân Sửu an vui: Cảm ơn tình yêu thương của bạn đọc

TTO - Cuộc thi thiết kế bìa báo Tuổi Trẻ Xuân Tân Sửu 2021 nhận được sự hưởng ứng từ bạn đọc nhiều thế hệ với nhiều ý tưởng đa dạng. Chiến thắng thuộc về anh Trần Lê Thuần, bạn đọc 15 năm của báo Tuổi Trẻ.