Tag: Tục “Pây Tái”

​Phong tục “Pây Tái” - lễ báo hiếu của người Tày, người Nùng

Với người Tày, người Nùng ở Cao Bằng, rằm tháng bảy - lễ "Pây Tái" - là một trong hai cái Tết quan trọng nhất của năm, sau Tết Nguyên đán.