Tag: Tử vi sinh học

Công bố nghiên cứu bộ gen người Việt: Bất ngờ về nguồn gốc

TTO - Nghiên cứu này có nhiều điểm mới được phát hiện về y sinh và nguồn gốc người Việt, trong đó có những điểm rất bất ngờ là có thể người Việt chúng ta có khởi nguồn từ... châu Phi và độc lập với người Hán.