Tag: tư nhân cung cấp dịch vụ công

Dịch vụ công: tránh chuyển từ độc quyền nhà nước sang độc quyền tư nhân

TTO - Chủ trương xã hội hóa dịch vụ công đã có từ lâu trong tất cả các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường đô thị..., kinh nghiệm xã hội hóa dịch vụ công chỉ ra rằng Nhà nước chỉ nên làm những gì doanh nghiệp tư nhân không sẵn sàng làm.