Tag: Tự Đức

Từ huấn lục: Đọc để biết hoàng thái hậu Từ Dụ dạy vua Tự Đức ra sao?

TTO - Có người phụ nữ sinh ra ở Gò Công, sau là hoàng thái hậu, từng dạy con là vua Tự Đức rằng: “Một sợi tơ, một hạt thóc đều là máu mỡ của dân, nếu như lãng phí những thứ đó thì đã vô ích lại đáng tiếc thật, sao bằng giữ lại dùng cho đất nước".

Châu bản triều Nguyễn và 10 đời vua xưa

TTO - Châu bản triều Nguyễn của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu Chương trình Ký ức thế giới Khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hiện tiểu sử 10 vị vua triều Nguyễn có các châu bản còn lưu giữ được trưng bày ở đại nội Huế.