Tag: Từ điển tiếng Anh

Phát hiện sai sót của 
Từ điển Oxford

TT - Một lỗi dễ bị mắc phải của người Việt khi sử dụng tiếng Anh vừa được một nhóm bạn trẻ học tiếng Anh phát hiện trong từ điển danh tiếng của Trường ĐH Oxford (Anh).

Đưa nhiều từ trên mạng vào Từ điển tiếng Anh Oxford

TTO - Từ điển tiếng Anh nổi tiếng Oxford vừa cập nhật vào phiên bản Oxford Dictionaries Online một số từ mới được tạo ra và phổ biến trong công chúng.