Tag: Từ 1/10, máy tính và điện thoại đời cũ không truy cập được internet

Từ 1/10, máy tính và điện thoại đời cũ không truy cập được internet

Hàng triệu smartphone, máy tính và nhiều thiết bị khác đang sử dụng một giao thức mã hóa lỗi thời có thể sẽ mất khả năng kết nối Internet bắt đầu từ ngày 1/10.