Tag: TTC Attapeu

TTC Sugar tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu trồng mía organic tại Lào

Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu (TTCA) vừa chính thức ký hợp đồng về việc tô nhượng thêm 3.127 ha đất để sử dụng trồng mía Organic từ ngày 10-7 với Chính phủ nước CHDCND Lào.

​Tiềm năng nào cho cổ phiếu BHS?

Những quan tâm xung quanh câu chuyện sáp nhập hai doanh nghiệp mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) và Biên Hòa (BHS) và đã chính thức sáng tỏ.