Tag: TS.BS Nguyễn Minh Đức

Điều gì giúp bệnh nhân ung thư khỏi bệnh dù bác sĩ trả về?

Đã có một số bệnh nhân ung thư khỏi bệnh dù đã bị bác sĩ trả về và dự đoán sẽ khó qua khỏi. 'Cơ chế' nào đứng sau điều kỳ diệu này?