Tag: TS Phạm Thị Ly

Cứu mình trước khi trời cứu

TT - TS Phạm Thị Ly (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa gửi đến Tuổi Trẻ bài viết tham gia diễn đàn “Giải pháp nào cho cử nhân thất nghiệp?”. Xin giới thiệu đến bạn đọc.

Bình đẳng trường công -tư: Hiện tại ra sao?

TTCT - “Bình đẳng giữa trường công và trường tư sẽ tạo ra sự cạnh tranh, phát triển cả về số lượng và chất lượng của hệ thống giáo dục ĐH” - TS Phạm Thị Ly, ĐH Quốc gia TP.HCM, trao đổi với TTCT. Vấn đề là nội hàm của sự bình đẳng ấy hiện ra sao?