Thứ 4, ngày 14 tháng 4 năm 2021

  • Vượt “cầu khỉ” đến trường

    Vượt “cầu khỉ” đến trường

    TTO - Học sinh tại khối bản Cành Toong, học ở Trường tiểu học Yên Tĩnh 1, xã Yên Tĩnh (Tương Dương, Nghệ An) ngày ngày phải qua cây cầu làm bằng tre nứa tạm bợ, bên dưới là khe Hạ sâu, nước chảy xiết, để đến trường.