Tag: Trường tiểu học thị trấn Hạ Hòa

Thư viện giữa sân trường

TTO - Thư viện xanh nằm ngay giữa sân trường thu hút học sinh trước giờ vào lớp, giờ ra chơi...