Tag: Trường mầm non Hưng Thắng

​Cảnh cáo hiệu trưởng vụ hơn 100 trẻ nghỉ học

TTO - Hội đồng kỷ luật công chức và viên chức UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng Trường mầm non Hưng Thắng vì bị phụ huynh “tố” lạm thu đầu năm học.