Tag: Trường Đại học Thành Đô

Trường Đại học Thành Đô công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022

Theo thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo ấn định, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thành Đô (TDD) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả tốt nghiệp THPT của các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy.

Tham khảo phổ điểm để điều chỉnh nguyện vọng và chọn thêm các phương thức khác

Phổ điểm sẽ là cơ sở để thí sinh cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng hợp lý nhằm đảm bảo mình sẽ đỗ vào nguyện vọng mơ ước. Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo nhiều phương thức xét tuyển khác để lựa chọn ngành học, trường học.