Tag: Trường đại học Luật thuộc Đại học quốc gia Hà Nội

Thành lập Trường đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

TTO - Ngày 23-9, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định thành lập Trường đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là trường đại học thành viên thứ 9 của Đại học Quốc gia Hà Nội.