Tag: Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, đại học Quốc gia TP.HCM

Sinh viên năm nhất tự tin dự ngày hội tuyển dụng

Trong hơn 2.000 sinh viên tham gia ngày hội tuyển dụng diễn ra sáng 24-5 tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, có nhiều sinh viên năm nhất, năm hai.