Chủ nhật, ngày 1 tháng 8 năm 2021

  • Ra mắt sách Nhật ký chiến trường

    Ra mắt sách Nhật ký chiến trường

    TT - Nhân dịp Quốc khánh 2-9 và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944-2014), Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Nhật ký chiến trường của trung tướng Nguyễn Tiến Bình (1950-2013).