Tag: Trung trâu

'Hê sờ lô hơ sờ ly ly' là gì mà cư dân mạng đòi cập nhật từ điển Gen Z?

'Hội người cao tuổi' thì lắc đầu không hiểu, giới trẻ thì khúc khích cười, sử dụng như câu nói bông đùa thường ngày. Thế 'hê sờ lô hơ sờ ly ly' là gì mà gây chia rẽ thế này?!