Tag: trung tâm tiếng Anh đóng cửa

Đã đóng học phí nhưng không được học, phải làm sao đòi lại tiền?

Tôi đóng học phí cho con vào một trung tâm dạy thêm tiếng Anh, nhưng sau đó trung tâm đột ngột đóng cửa. Vậy tôi cần làm gì để đòi lại tiền?