Tag: Trung tâm thể thao cấp huyện

Hàng trăm tỉ đồng duy tu mỗi năm

TT - Tại Hà Nội, tuy được đầu tư xây dựng trị giá hàng triệu đôla nhưng nhiều trung tâm TDTT, nhà thi đấu cấp huyện lại hoạt động vắng vẻ, nguồn thu từ tổ chức các hoạt động èo uột.