Tag: Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận

Bệnh nhân methadone giao hữu bóng đá

TTO - Chiều 26-11, “Giải bóng đá giao hữu bệnh nhân methadone” khai mạc tại Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận (TP.HCM).

Bệnh nhân methadone giao hữu bóng đá

TTO - Chiều 26-11, “Giải bóng đá giao hữu bệnh nhân methadone” khai mạc tại Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận (TP.HCM).