Tag: Trung tâm mua sắm Estella Place

Lễ hội Hàn Quốc - trải nghiệm văn hóa thú vị tại Estella Place

Vừa qua, Lễ hội Hàn Quốc đã được tổ chức lần thứ 3 tại Trung tâm mua sắm Estella Place, giới thiệu nền văn hóa và các giá trị truyền thống Hàn Quốc, mang nhiều trải nghiệm mới lạ cho khách tham quan mua sắm.