Tag: Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố

Thành lập Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố

TTO - Chiều 23-2, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ thuộc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.