Tag: Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4

Diễn tập song phương Việt Nam - Ấn Độ về gìn giữ hòa bình

Cuộc diễn tập song phương diễn ra chiều 11-12, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội).

Tổ chức ở sân Mỹ Đình mất đến 1 tỉ đồng, Giải điền kinh quốc gia chuyển về Miếu Môn

Giải điền kinh vô địch quốc gia sẽ được tổ chức tại Miếu Môn, bởi nếu thi đấu ở sân Mỹ Đình chi phí tổ chức lên khoảng 1 tỉ đồng.