Tag: trúng đấu giá bỏ cọc

Đề xuất tăng mức cọc, xử lý hình sự người trúng đấu giá bỏ cọc: Bộ trưởng nói gì?

Bộ trưởng Lê Thành Long cho rằng nếu nâng mức đặt cọc quá cao, sẽ ít người đủ điều kiện tham gia đấu giá, tiềm ẩn nguy cơ thông đồng, móc nối để dìm giá.