Tag: trung cấp Nhạc viện

Tâm hồn Việt Nam: 'Dừa treo lúa lép' đến giao hưởng nước Cửu Long

TTO - Sáu năm trước, tôi không bao giờ dám nghĩ mình sẽ cho con gái du học Mỹ. Trong đáy lòng, tôi muốn con gái học ngành y, thực hiện giấc mơ làm bác sĩ mà tôi bỏ dở, dù con theo học trung cấp Nhạc viện năm lên 9 tuổi.