Tag: Trừ tam hại

Cơn bùng nổ doanh thu phòng vé Hoa ngữ suốt mấy tuần qua của Trừ tam hại đã trả lại hào quang điện ảnh cho Nguyễn Kinh Thiên - ảnh đế Kim Mã từ hồi trẻ nhưng mấy năm qua tuy vẫn xuất hiện nhưng lại ít gây dấu ấn.