Tag: Trồng hoa xuất khẩu

Sao không nhận hồ sơ chuyển đổi cây trồng?

TT - Tháng 9-2012, tôi lập dự án chuyển đổi cây trồng từ lúa sang trồng hoa xuất khẩu tại hai mảnh đất gần 600m2 của tôi ở thôn Văn Thượng, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh (Hà Nội).