Tag: Trộm công sở

Kẻ trộm 3 lần đột nhập phòng chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh lãnh án

TTO - Trong 13 lần đột nhập công sở, 2 lần Nguyễn Tiến Quân đã cạy cửa phòng chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự, lấy thành công một số tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Hai tay trộm "nhí" chuyên đột nhập công sở trộm máy tính

TTO - Mới 13-15 tuổi nhưng Huy, Sơn đã nhiều lần đột nhập trụ sở cơ quan nhà nước như Phòng GD, HĐND... để trộm máy tính.