Tag: Trợ vốn giúp người nghèo

Trợ vốn giúp người nghèo: Những món tiền nhỏ đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi

TTO - 31 năm ra đời, khách hàng của Tổ chức tài chính vi mô CEP là hàng trăm ngàn công nhân, người lao động - những người khó khăn nhất trong cộng đồng mà tài sản thế chấp của họ không có gì ngoài sức lao động, với những việc "lấy công làm lời".