Triển lãm về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

28/12/2012 00:01 GMT+7

Tin dịch vụ - “Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không qua các tư liệu trong nước và nước ngoài” là tên triển lãm vừa được khai mạc vào sáng ngày 26-12-2012, tại Thư viện Quốc Gia Việt Nam (số 1 Tràng Thi, Hà Nội).

Với hơn 600 đơn vị tư liệu sách, báo, bài trích, tranh, ảnh đa dạng về chủng loại và nội dung, triển lãm sẽ giúp công chúng và bạn đọc hiểu sâu sắc và toàn diện hơn về chiến công vĩ đại của dân tộc ta, về ý nghĩa to lớn của thắng lợi mà dân và quân đội ta đã trải qua bao gian khổ, hy sinh mới dành được.

Các tư liệu của triển lãm sẽ được trưng bày theo 6 nội dung: Lịch sử bộ đội Phòng không – Không quân Việt Nam; lịch sử Hà Nội 12 ngày đêm; Hà Nội 12 ngày đêm qua báo – tạp chí; Hà Nội 12 ngày đêm qua con mắt của người nước ngoài; hồi ký của các tướng lĩnh Việt Nam; Điện Biên Phủ trên không - Tầm cao trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam (các tư liệu viết về Hiệp định chấm dứt chiến tranh, về nghệ thuật quân sự của quân đội Việt Nam, về sức mạnh của lòng yêu nước, về tội ác của đế quốc Mỹ…).

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu một số tài liệu là sách ảnh và luận án tiến sĩ viết về Điện Biên Phủ trên không và kháng chiến chống Mỹ.

shQPE3OH.jpg

Triển lãm mở cửa từ nay đến ngày 31-12-2012.

Nguồn: Thư viện Quốc Gia Việt Nam
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận