Tag: Triển lãm kiến trúc hội nhập và phát triển năm 2023

INSEE Việt Nam tham gia Triển lãm kiến trúc hội nhập và phát triển năm 2023

Vừa qua, INSEE Việt Nam đã tham dự, trình bày và giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm kiến trúc hội nhập và phát triển năm 2023 (Architecture Expo 2023) với chủ đề “Kiến trúc - Tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng" tại TP Phú Quốc.